POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma AGROPAK sp. j. Brzeziński i Wspólnicy z siedzibą w Jaworznie przy ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, określanym dalej jako Agropak. NIP: 6320200258, REGON: 271008052, KRS: 0000022143,  adres email: agropak@agropak.pl, strona internetowa: www.agropak.pl

Jaki jest cel Polityki Prywatności?
Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez nas (firmę Agropak) w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Ochrona ta dotyczy ich przetwarzania, w tym zbierania za pośrednictwem strony internetowej www.agropak.pl oraz innych powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Ciebie do wykonywania czynności, takich jak przeglądanie ofert, wysyłanie zapytań ofertowych oraz wykonywanie szeregu innych czynności, związanych z powyższymi działaniami w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług Agropak. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Korzystanie przez Ciebie ze strony www.centrumjawor.pl, w tym korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Klikając w linki zamieszczone na stronie www.centrumjawor.pl możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Agropak i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą. Procesy przetwarzania na tych stronach/ serwisach, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

Dane gromadzone przez stronę WWW:
Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Agropak lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT, albo bezpieczeństwa innych użytkowników), Agropak jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie użytkownika wykorzystywane do dostępu do strony www.centrumjawor.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej firmy Agropak lub usług podmiotów zewnętrznych.

Pliki Cookies
Agropak  wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a  następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu: obsługi liczników odwiedzin, dopasowania treści strony do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, poprawy treści i funkcjonalności strony, usprawnienia produktów i usług Agropak oraz dla celów analitycznych i statystycznych, umożliwiających przeanalizowanie sposobu postępowania i korzystania ze strony przez Użytkownika.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej): Firefox, Opera, Internet Explorer, Chrome, Safari.

Agropak informuje ponadto, że zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Agropak w celu optymalizacji działań. Dodatkowe dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe.
Abyś mógł skorzystać z naszych serwisów informacyjnych, przykładowo www.centrumjawor.pl oraz nawiązać z nami kontakt.

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f rozporządzenia).

Komu mogą lub będą ujawniane Twoje dane osobowe.
1) Twoje dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez Agropak (tzn. pracownikom Agropak i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz Agropak w ramach wymienionego celu).
2) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3) Dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie Agropak i innym podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane.
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Jakie przysługują Tobie prawa.
1) Prawo dostępu do treści swoich danych.
2) Prawo żądania ich sprostowania.
3) Prawo żądania ich usunięcia.
4) Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
5) Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z naszych stron internetowych .

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania.
Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany ani profilowane, według art. 22 rozporządzenia.

Bezpieczeństwo
Wszystkie zbierane przez Agropak dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Agropak, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Agropak wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zmiana postanowień
W razie konieczności Agropak może zmienić postanowienia niniejszej Polityki prywatności i zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Agropak. Termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionej Polityki prywatności na stronie firmy Agropak.

Dane kontaktowe
Pytania dotyczące zakresu Polityki prywatności należy kierować za pomocą adresu e-mail dostępnego pod adresem www.centrumjawor.pl/kontakt.html wpisując temat korespondencji: Polityka Prywatności.